Fragmenty macew, czyli żydowskich płyt nagrobnych., które znaleziono podczas prac nad nową siedzibą Miejskiego Zakładu Zieleni, nie są już przechowywane na placu budowy.

Telewizja Leszno

Zobacz wszystkie posty