Większością 13 głosów za i 6 głosami przeciw radni zadecydowali o kolejnej emisji obligacji – tym razem na kwotę 12,5 mln zł.

Telewizja Leszno

Zobacz wszystkie posty