Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie, zawiadamia, że 17.01.2023 r. w godz. od 8:00 do 16:00 nastąpi czasowe wyłączenie dopływu wody do nieruchomości położonych w Lesznie przy ul. Budowlanych, Okrężnej i Usługowej.

Telewizja Leszno

Zobacz wszystkie posty