„Tworząc system odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie 19 gmin Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego dąży do tego, aby mieszkańcy mieli pełną przejrzystość nie tylko co do zasad postępowania z odpadami na terenie ich nieruchomości, ale również, aby mieli świadomość tego w jaki sposób odpady te są zagospodarowywane. Film ten przedstawia nie tylko kwestie związane z prawidłową segregacją odpadów, ale także porusza kwestie związane z: 

– efektywnością energetyczną, ochroną powietrza, adaptacją do zmian klimatu,

– gospodarką o obiegu zamkniętym, gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi,

– ochroną bioróżnorodności i świadczeń ekosystemowych,

– ochroną wód

które są ściśle związane i zależne z tym w jaki sposób postępujemy z odpadami.

Film i jego emisja zrealizowane zostały w ramach przedsięwzięcia „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – druk kalendarzy edukacyjnych, produkcja filmu edukacyjnego, zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu.” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Telewizja Leszno

Zobacz wszystkie posty