Bojanowski duathlon to impreza, która ściąga zawodników z całego regionu. Impreza ta odbyła się w Tarchalinie po raz piąty.

Telewizja Leszno

Zobacz wszystkie posty