Mieszkańcy ziemi kościańskiej brali czynny udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Ich dzieje są nie tylko pamiętane, ale i honorowane szeregiem działań podejmowanych przez starostwo powiatowe w Kościanie i grupę badawczą Wierni Niepodległej. Zwieńczeniem tych prac jest książka pod redakcją Jerzego Zielonki.

Telewizja Leszno

Zobacz wszystkie posty