Mieszkańcy ul. Święciechowskiej sami zadecydują, czy chcą oddać część swoich gruntów pod miejsca parkingowe. Urząd Miasta będzie się z nimi kontaktował indywidualnie.

Telewizja Leszno

Zobacz wszystkie posty