Centrum PISOP ruszyło z happeningiem promującym działalność przedsiębiorstw społecznych z subregionu leszczyńskiego. W przestrzeni miejskiej znaleźć można fotografie działaczy społecznych.

Telewizja Leszno

Zobacz wszystkie posty