W 2003 roku w referendum unijnym 84 % mieszkańców Leszna opowiedziało się za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. W skali kraju było to 77 % . Po 18 latach nastał czas, by tej decyzji bronić. Tysiące ludzi odpowiedziało na apel Donalda Tuska – zostajemy w Europie.

Telewizja Leszno

Zobacz wszystkie posty