Artykuł sponsorowany.

Mimo iż rok poprzedzający nie należał do łatwych i wiele gałęzi gospodarki zwolniło z powodu pandemii i wielu obostrzeń to w branży budowlanej nie zauważono spowolnienia. Dodatkowo wprowadzona 19 września 2020 roku nowelizacja Prawa budowlanego zgodnie z Ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 471, tekst jednolity, Dz. U. 2020, poz. 1333) ułatwia i przyspiesza załatwianie wielu formalności. Nowe zapisy w znaczący sposób zmieniają listę obiektów nie wymagających pozwolenia i zgłoszenia na budowę. Dokładną listę obiektów i robót zwolnionych z pozwolenia na budowę określa Art. 29 w/w Ustawy. Poniżej przedstawiono niektóre ze zmian wynikających z nowelizacji ustawy.

Nowelizacja Prawa budowlanego a budowa domu

Aktualne Prawo budowlane jest wynikiem wielu zmian zachodzących od 1994 roku. Najnowsze modyfikacje Prawa budowlanego mają na celu ograniczyć biurokrację i uprościć drogę prowadzącą do uzyskania pozwolenia na budowę. Od chwili wejścia w życie nowego prawa budowlanego uzyskanie pozwolenia na budowę domu jest zdecydowanie prostsze i odbywa się w ramach uproszczonego procesu inwestycyjno-budowlanego. Według nowego prawa budowlanego inwestor przed rozpoczęciem budowy będzie musiał złożyć wniosek o pozwolenia na budowę z trzema, a nie jak dotychczas czterema egzemplarzami projektu budowlanego. Natomiast projekt techniczny należy złożyć w trakcie wnioskowania o udzielenie pozwolenia na użytkowania lub na etapie zakończenia prac. Według nowych zmian projekt budowlany nie jest już dokumentem jednolitym, a składa się z trzech części: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt techniczny oraz projekt architektoniczno-budowlany. Nowelizacja ustawy zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę dla instalacji gazowych wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku. Z kolei budowa przydomowego tarasu o powierzchni nieprzekraczającej 35 m2 nie wymaga pozwolenia i zgłoszenia. Natomiast tarasy o powierzchni powyżej 35 m2 wymagają jedynie zgłoszenia odpowiedniemu organowi. To samo dotyczy garaży, parterowych budynków gospodarczych czy wiat.

Nowe prawo budowlane wprowadziło również zmiany w zakresie budowy oczyszczalni ścieków. Od września 2020 roku wszystkie oczyszczalnie o wydajności do 7,5 m³/d wymagają jedynie zgłoszenia, a nie jak wcześniej wyłącznie przydomowe oczyszczalnie. Możliwość budowy własnej oczyszczalni mają obiekty znajdujące się na terenach nie objętych zbiorczą siecią kanalizacji sanitarnej. Firma Traidenis-Pol Sp. z o.o. posiada typoszereg przydomowych oczyszczalni ścieków o różnej przepustowości znajdujących zastosowanie dla takich obiektów jak np.: pensjonaty, szkoły, urzędy gmin czy budynki wielorodzinne. Firma Traidenis-Pol działa na terenie Polski od ponad 15 lat i posiada szeroki asortyment produktów dla gospodarki wodno-ściekowej. Flagowym produktem firmy jest przydomowa oczyszczalnia ścieków NV. Urządzenie NV słynie ze swej prostej oraz bezawaryjnej budowy. Wysoka jakość oczyszczalni NV przypieczętowana jest 20-letnią gwarancją. Firma Traidenis-Pol działa na terenie całego kraju poprzez sieć regionalnych autoryzowanych dystrybutorów świadczących usługi w zakresie doradztwa, montażu oraz serwisu oczyszczalni NV.

Telewizja Leszno

Zobacz wszystkie posty