W Miejskim Biurze Wystaw Artystycznych prezentowana jest wystawa będąca przekrojem pracy artystycznej polskiego artysty Jana Lebensteina. Wystawa zbiega się z 90. rocznicą urodzin artysty.

Telewizja Leszno

Zobacz wszystkie posty