Radni jednogłośnie zdecydowali o nadaniu nazwy ” Wiadukt 100-lecia Powrotu Leszna do Macierzy” wiaduktowi na ul. Wilkowickiej przebiegającemu nad torami kolejowymi na linii Poznań-Wrocław.

Paweł Włodarczak

Zobacz wszystkie posty