„Śmigielskie Quizwanie” to trzy zadania, które mają zachęcić całe rodziny do aktywnego spędzania wolnego czasu, ale równocześnie przybliżyć wiedzą o gminie w województwie wielkopolskim.

Paweł Włodarczak

Zobacz wszystkie posty