„Śmigielskie Quizwanie” to trzy zadania, które mają zachęcić całe rodziny do aktywnego spędzania wolnego czasu, ale równocześnie przybliżyć wiedzą o gminie w województwie wielkopolskim.

Telewizja Leszno

Zobacz wszystkie posty