W Komendzie Miejskiej Policji w Lesznie odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowo – Finansowej Rady Miejskiej Leszna. Komendant zdawał sprawozdanie z tego, na co zostały przeznaczone środki finansowe, które komenda pozyskała m.in. od miasta w 2017, 2018 i 2019 roku.

Telewizja Leszno

Zobacz wszystkie posty