Na mieszkańców Leszna czeka 10 bezpłatnych szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy i działania defibrylatora. Kurs odbywać się będzie we wrześniu i październiku.

Telewizja Leszno

Zobacz wszystkie posty