Od 1998 roku organizujemy wraz z miastem Lesznem, spółdzielniami mieszkaniowymi i MZBK konkurs na najładniejszy balkon. Bierze w nim udział także Spółdzielnia Mieszkaniowa Ogrody.

Telewizja Leszno

Zobacz wszystkie posty