Nie wszyscy mają samochody a z komunikacją autobusową nie jest najlepiej. Gmina Śmigiel wprowadziła pilotażowy program transport 65 plus.

Paweł Włodarczak

Zobacz wszystkie posty