Prezydent Łukasz Borowiak otrzymał wotum zaufania od radnych. Jednak tak łatwo jak w ubiegłym roku nie było, wśród radnych nie było jednomyślności, nie wszczyscy mu ufają. 5 radnych opozycji nie udzieliło prezydentowi wotum zaufania.

Telewizja Leszno

Zobacz wszystkie posty