Świadczenie w formie bonu turystycznego będzie przyznawane na dziecko, które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500+. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka niepełnosprawnego przysługuje dodatkowy bon o takiej samej wartości.

Telewizja Leszno

Zobacz wszystkie posty