Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie otwiera studia II stopnia o profilu praktycznym na kierunku mechatronika.

Telewizja Leszno

Zobacz wszystkie posty