„Rodzina zastępcza. Powołanie, które niesie miłość”, to wspólna akcja promocyjna Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Organizatora Pieczy Zastępczej w Lesznie, mająca na celu promowanie rodzicielstwa zastępczego.

Paweł Włodarczak

Zobacz wszystkie posty