Raport o stanie Gminy Bojanowo jest gotowy, zawiera 8 rozdziałów. Dyskusja nad raportem odbędzie się podczas sesji 30 czerwca.

Adrian Kostrzewski

Zobacz wszystkie posty