4 czerwca mija 31 rocznica wyborów do sejmu i senatu. To wydarzenie odwróciło bieg polskiej historii. Byliśmy pierwszym krajem wśród dawnych satelitów Związku Radzieckiego, który wprowadził transformację ustrojową. Na skutek pokojowych ustaleń przy okrągłym stole wybraliśmy drogę wolności.

Adrian Kostrzewski

Zobacz wszystkie posty