Burmistrz Ponieca Jacek Widyński otrzymał wysoką ocenę radnych – jednomyślnie udzielili mu wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok.

Adrian Kostrzewski

Zobacz wszystkie posty