Rzadko zdarza się taka jednomyślność wśród radnych jak w przypadku rozpoczęcia prac nad programem poprawy powietrza w Lesznie. To projekt Koalicji Obywatelskiej poparty przez władze miasta i wszystkie kluby. Powstanie zespół do realizacji uchwały.

Adrian Kostrzewski

Zobacz wszystkie posty