Miasto Leszno nie udostępniło Poczcie Polskiej danych zawartych w spisie wyborców. To dane niemal 50 tys. osób. Za rada PKW wystąpiono o uzupełnienie pisma o podpis elektroniczny i podstawę prawną.

Adrian Kostrzewski

Zobacz wszystkie posty