Wszystkie Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowane na terenie działania Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego są nieczynne do odwołania.

Adrian Kostrzewski

Zobacz wszystkie posty