Są nowe decyzje wojewody wielkopolskiego w kwestii pracy placówek dziennej opieki społecznej, domów seniora, warsztatów terapii zajęciowej, domów samopomocy czy placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Adrian Kostrzewski

Zobacz wszystkie posty