Ławeczka dla Edzia redakcja gazety ABC uczciła swojego redakcyjnego kolegę, zmarłego we wrześniu ubiegłego roku Edwarda Baldysa.

Adrian Kostrzewski

Zobacz wszystkie posty