Patrz pod: Miłość – Dawid Grosman

Czyste Mięso – Paul Shapiro

Adrian Kostrzewski

Zobacz wszystkie posty