51 historii ocalonych od zapomnienia, widzianych oczami Leszczynian, znajdziemy w drugim tomie książki „Ludzie i czasy”, która została zaprezentowana w przededniu 100 rocznicy powrotu Leszna do Macierzy.

Adrian Kostrzewski

Zobacz wszystkie posty