Siarczysty mróz, brak łączności telefonicznej, wojskowo – milicyjne patrole, aresztowania działaczy Solidarności – to obraz zmilitaryzowanej Polski 13 grudnia 1981 roku.

Adrian Kostrzewski

Zobacz wszystkie posty