Na wniosek prezydenta nieoczekiwania zmiana porządku obrad XVI sesji. Procedowanie w pierwotnym kształcie groziło złamaniem statutu Leszna mówił radny Jacek Matecki.

Adrian Kostrzewski

Zobacz wszystkie posty