Historia Archiwum Państwowego w Lesznie to tułaczka od budynku do budynku przy jednoczesnej próbie pozyskania jak największych zasobów. Tej historii poświęcona jest publikacja Elżbiety Olender.

Adrian Kostrzewski

Zobacz wszystkie posty