Do 12 listopada oferty mogą składać zainteresowani wykonaniem modernizacji budynku przy pl. Metziga 25 i dostosowaniem go do potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie.

Adrian Kostrzewski

Zobacz wszystkie posty