Po kilkukrotnej zmianie terminu otwarto wreszcie oferty w przetargu na modernizację budynku przy placu Metziga na potrzeby biblioteki. Wpłynęła jedna oferta, brakuje ponad 4 milionów.

Adrian Kostrzewski

Zobacz wszystkie posty