Ważne informacje dla osób, które pobierają rentę rodzinną – przysługuje dzieciom do 16 roku życia. Dłużej, jeśli kontynuuję naukę – nie dłużej jednak niż do 25 roku życia.

Adrian Kostrzewski

Zobacz wszystkie posty