Miejski Zakład Zieleni w Lesznie wskazał pięć lokalizacji, w których mogłyby zostać urządzone łąki kwietne. To odpowiedź na lipcową interpelację radnej Hanny Kotomskiej. Czy Leszno faktycznie zakwitnie, to się dopiero okaże. Podjęcie ostatecznej decyzji ma zostać poprzedzone konsultacjami z mieszkańcami.

Adrian Kostrzewski

Zobacz wszystkie posty