Zbigniew Rybka odpiera zarzuty stawiane mu w liście do komisji konkursowej w Radomiu – chodzi o zachowania mające cechy dyskryminacji, molestowania seksualnego i mobbingu. Przysłał oświadczenie do naszej redakcji.

Adrian Kostrzewski

Zobacz wszystkie posty