W Poniecu już po raz trzeci odbyła się gra uliczna. Tym razem związana była z tematyką okupacji i wybuchem II Wojny Światowej.

Adrian Kostrzewski

Zobacz wszystkie posty