O nowej roli Kół Gospodyń Wiejskich i ich wpływie na rozwój przedsiębiorczości Andżelika Możdżanowska – Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw – rozmawiała z przedstawicielami KGW z regionu.

Adrian Kostrzewski

Zobacz wszystkie posty