Od jutra (wtorek 20.03.2018) w związku z pracami naprawczymi nie będzie możliwości skrętu w lewo i jazdy na wprost z ul. Okrężnej od strony Ronda Sybiraków.

Adrian Kostrzewski

Zobacz wszystkie posty