Uczniowie klasy mundurowej ZS nr 4 w zawodzie technik geodeta zostali pasowani na kadetów.

Adrian Kostrzewski

Zobacz wszystkie posty