Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg na roboty remontowe i inwestycyjne. Oferty należy składać do 19 marca do godz. 9:00 w sekretariacie spółdzielni przy ul. Sułkowskiego 46.

Adrian Kostrzewski

Zobacz wszystkie posty