Miasto Leszno zaciągnie 15 milionowy kredyt obrotowy na sfinansowanie występującego w ciągu roku 2021 przejściowego deficytu budżetowego.

Telewizja Leszno

Zobacz wszystkie posty