Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie zakupi nowy mammograf. Szpital pozyskał środki na ten cel od Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej z programu „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów”.

Paweł Włodarczak

Zobacz wszystkie posty