Wczorjasza sesja to bardzo dobry dzień dla prezydenta Borowiaka – 20 radnych, a więc wszyscy obecni na sesji byli za udzieleniem mu wotum zaufania, a potem absolutorium. Czy 25 czerwca skończyła się opozycja w Radzie Miejskiej Leszna?

Paweł Włodarczak

Zobacz wszystkie posty