5 i 6 lipca w Lesznie odbędzie się Warsztat Watchdoga. Podczas niego omówione zostaną narzędzia wpływu na administrację publiczną m.in. dostęp do informacji publicznej, skargi, wnioski czy inicjatywy lokalne.

Adrian Kostrzewski

Zobacz wszystkie posty