W dniach od 26 do 28 marca w ciągu drogi krajowej nr 5 w granicach Leszna będą prowadzone badania na wszystkich skrzyżowaniach. Przeprogramowana zostanie sygnalizacja świetlna.

Adrian Kostrzewski

Zobacz wszystkie posty