Przyznano nagrody w XI Gminnym Konkursie Wiedzy z Zakresu Znajomości Historii i Tradycji Regionu.

Adrian Kostrzewski

Zobacz wszystkie posty